You are here

Jak přežít srážku s blbcem

Jak přežít srážku s blbcem

Pro koho je kurz určen:

  • pro všechny, kteří se setkávají s nestandardními komunikačními partnery

Co se účastníci naučí:

  • Kategorizují “blbce”, se kterými se v praxi setkávají, a rozliší jejich specifika.
  • Naučí se zvládací strategie pro různé typy náročných komunikačních partnerů.
  • Posoudí, v jakých situacích jsou které zvládací strategie vhodné a které nikoliv, naučí se tedy “nepřilévat olej do ohně”.