You are here

Kreativní techniky řešení problémů

Kreativní techniky řešení problémů

Pro koho je kurz určen:

  • zejména pro organizátory, ale i pro účastníky řešitelských schůzek a workshopů

Co se účastníci naučí:

  • Poznají obvyklá úskalí řešitelských schůzek (efekty groupshift, groupthink...) a možnosti jejich prevence.
  • Osvojí si různé metody uchopení problému (různé druhy analýz, speedboat, cubing...).
  • Naučí se generovat náměty k řešení situace (brainstormingy, brainwritingy a další techniky...).
  • Naučí se vybrané techniky výběru nejvhodnějších řešení (dot-voting...).
  • Všechny techniky si v praxi vyzkoušejí (jako moderátoři či účastníci).