You are here

Vizuální komunikace pro lektory, manažery a moderátory

Vizuální komunikace pro lektory, manažery a moderátory

Pro koho je kurz určen:

  • pro lektory, trenéry, pedagogy a další, kteří chtějí ve své praxi využít síly vizuálního sdělení

Co se účastníci naučí:

  • Pochopí vliv kvalitní vizualizace na vnímání a chápání lidí.
  • Naučí se psát a kreslit na flip-chart (a to i ti, kteří tvrdí, že se to nenaučí nikdy).
  • Naučí se využívat systémové vizualizační techniky (myšlenkové mapy, vývojové diagramy).
  • Získají základní vizuální a typografická doporučení pro tvorbu výukových materiálů.