You are here

Virtuální týmy

Virtuální týmy

Pro koho je kurz určen:

  • pro všechny, jejichž týmoví kolegové sídlí v sousední čtvrti, městě, zemi
    či kontinentu a jejich vzájemná spolupráce tak často probíhá bez osobního setkávání

Co se účastníci naučí:

  • Poznají nejvýznamnější přínosy, bariéry a kritické faktory spolupráce ve virtuálních týmech.
  • Získají přehled technických, osobních a manažerských nástrojů potřebných ke zlepšení virtuální spolupráce.
  • Posílí své sociální a komunikační dovedností klíčové pro úspěšnou spolupráci ve virtuálním týmu.
  • Naučí se aktivně přispívat k vyšší efektivitě virtuálního týmu.
  • Získají přehled tipů a zásad nutných pro hladký a úspěšný průběh virtuální týmové práce.